പാണന്മാർ

പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ട്.   ഏതോ ഒരു പാപ്പിറസ് തണ്ടിന്റെ ആത്മാവിലേറി യാത്ര തുടങ്ങിയവർ. അനാദിയായ കാലത്തിന്റെ ശവമഞ്ചം ചുമക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ.

അറിവിനും മനുഷ്യനുമിടയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥരായവർ.                      വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ബീജം നൽകിയവർ. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക്              ആ പാണന്മാർ പാട്ടുപാടി നടന്നു . എന്നാലും ഗതി കിട്ടാതെ ആ ചോദ്യം മനസ്സിൽ അലയുന്നു.                             എന്തേ ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം ദുരന്തപര്യവസായികളായി?                                           – രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്സ്

Advertisements

വെളിപാട്

അന്നു നീയൊരു    അഗ്നിപർവ്വതമായിരുന്നു.      നെഞ്ചിൽ തറച്ച പുഞ്ചിരി ദുഖത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയാണെന്ന വെളിപാട്   എനിയ്ക്ക് ഉണ്ടായതുമില്ല.  ഒടുവിൽ ആ സ്ഫോടനത്തിൽ നീ കത്തിയമരുമ്പോൾ,                      എന്റെ പാതയിൽ പുക നിറഞ്ഞിരുന്നു.                              മൂന്നാം വർഷം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ    നിന്റെ ചിറകുകൾ പണയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നലെയാ സത്യം വാതിലിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ                             എനിയ്ക്കാ വെളിപാടുണ്ടായി.               അന്നും ഇന്നും ഒറ്റുകാരൻ ഞാനായിരുന്നു.                                                            -രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്സ്

മറവി

മറക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിഷാദരോഗിയായേനെ.     പഴയ കളങ്കങ്ങൾ ഇന്നും എന്നെ വേട്ടയാടിയേനെ.                  പെട്ടന്നൊരുനാൾ വിട്ടുപോയവർ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചേനെ.

മറവിയുടെ കരുതൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രണയം നഷ്ടമായേനെ.

പക്ഷെ, ഇന്നെനിയ്ക്ക് മറവി അത്ര സുഖകരമായി തോന്നുന്നില്ല.             കാരണം നാളെ ഇതേ സമയം ഞാനാരിയ്ക്കുക ശൂന്യമായ ഉത്തരക്കടലാസ്സിന് മുന്നിലാകും                              – രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്സ് 

3.my clicks 

I got this guy from my college library.         Army green moth also known as Daphnis nerii.                                               Daphnis nerii is a large hawk-moth found in wide areas of Africa and Asia.       

വിരുന്നുകാർ

ചിലർ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിചാരിതമായി ആയിരിക്കും.
മനസ്സിന്റെ അയൽവാസിപോലും
അല്ലാതിരുന്നവർ
ഹ്യദയത്തിലെ താമസക്കാർ ആകും.
ചിലർ വാടകക്കാരാകും.
ചിലർ ഉടമകൾ ആകും.
അടഞ്ഞുകിടന്ന വാതിലുകൾ
ചിലരെ തിരിച്ചയയ്ക്കും.
വരുമോ ഇല്ലല്ലോ എന്നറിയില്ലെങ്കിലും
ചിലർക്കു വേണ്ടി വാതിലുകൾ
തുറക്കപ്പെടും.
                – രാഹുൽ രത്ന ആർ എസ്റ്റ്